İsg Çok Tehlikeli Sınıf 16 Saat

Zorunlu Eğitimler

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi:  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 yılda en az bir defa ve 16 saat olarak düzenlenir.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 16:00:00