İsg Az Tehlikeli Sınıf Sağlık Konuları 2022

Zorunlu Eğitimler

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin bu bölümünde meslek hastalıkları, risk etmenleri, kişisel hijyen ve ilkyardım konularına değineceğiz.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 00:03:00