Etik İlkeler

Zorunlu Eğitimler

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: Etik kavramı bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Kuruluşlar etik bildirgelerini ve davranış ilkelerini yayımlarken, çalışanlarının bu kurallara bağlı olmasını önemsiyor.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 00:12:00