İSG 8- Kilitli Versiyon

Zorunlu Eğitimler

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle:

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 • Yöntem

  Yöntem:

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 00:08:00