Etkili İletişim

Yetkinlik

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: İletişim, yaşamlarımızın vazgeçilmez bir gereğidir. Her insan ister günlük isterse iş yaşamında olsun sosyal çevresiyle ilişkilerini sürdürebilmek için iletişime ihtiyaç duyar.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 00:20:00