Problem Çözme Teknikleri

Liderlik ve Gelişim

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: Hem iş yaşamımızda hem de özel yaşamımızda her gün değişik biçimlerde sorunlarla karşılaşıyor ve bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Farklı zamanlarda ve farklı konularda karşımıza çıkan problemleri çözmek ise bazen çok kolay bazen de çok zor olabiliyor. Problem ya da sorun “araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele” olarak tanımlanıyor. Bu eğitimde, özellikle iş yaşamında sıklıkla kullanılan problem çözme yöntemlerini tanıtacağız.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 01:48:00