Doğru Bakış Açısıyla Başarıyı Yakalamak

Liderlik ve Gelişim

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: Sizi doğru bakış açısına götürmeyi amaçlayan olumlu düşünceye odaklanma, kendine güven ve öz yeterlilik sahibi olma, öğrenme odaklı olma ve değişime açık olma gibi konular detaylıca anlatılmaktadır.

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 01:00:00