Yangın

Kişisel Farkındalık

 • Hedef Kitle

  Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar

 • Genel Bilgi

  Genel Bilgi: Yangınlar bir doğal afet midir? Yangın eğitimine bir soruyla başlıyoruz, çünkü dünya üzerinde yaşanan yangınların sadece %6’sının nedeninin doğa olayları olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu da demek oluyor ki yangınların %94’ü insan kaynaklı nedenlerden ortaya çıkıyor. O halde, yangınlar için doğanın başına gelen en büyük insan kaynaklı afetlerden biri olduğunu söylemek mümkün mü?

 • Yöntem

  Yöntem: Scorm 2004

 • Toplam Süre

  Toplam Süre: 00:17:00