Öğrenme Stilleri

Son 30 yıl boyunca, öğrenme stilleri kavramı kurumsal eğitimde popüler hale gelmiştir ve kurumların bu ilkeleri uygulamasına yardımcı olması için oldukça zengin bir endüstri ortaya çıkmıştır. Bu yazıda öğrenme stilleri konseptini keşfedeceğiz ve onun pedagojik verimliliğini hakkındaki kanıtı inceleyeceğiz.

Öğrenme stilleri endüstrisi üç esas iddia ortaya atar:

1. Öğrenenler; kabiliyetleri ve ilgileri bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler.

2. Öğrenenler; yeni bilgiler öğrenme modlarını tercih etmişlerdir. Bu modlar sıklıkla dürtüsele karşılık yansıtıcı, görsele karşılık işitsel, bütünsele karşılık doğrusal ya da akla karşılık içgörü gibi süreçler olarak sunulur.

3. Son iddia ise biz bir şekilde öğretme stilimizi katılımcının özel öğrenme stiline eşlediğimizde katılımcılarımızın daha fazla öğrendiğidir.

Bir öğrenme stilini neyin oluşturduğu üzerinde mutabık kalınmış hiçbir teori olmadığı da not etmeye değerdir. Bu endüstri şu anda 70’ten fazla büyük satıcıyı barındırır (Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri, Kolb’un Öğrenme Stili Envanteri ve de Honey ile Mumford’ın Öğrenme Stili Anketi dâhil) ve bu çeşitli kurumlar kendilerinin bir öğrenenin stilini tanımlamasına ve sonra da eğitimcilerin kendi eğitimlerini her bir öğrenme stiline göre ayarlamasına yardımcı olan ölçü aletlerini tanımlar ve satar.

İşe yarıyor mu?

Öğrenme stilleri yaklaşımının popülerliği göz önüne alınırsa, 2008 yılında dört araştırmacı—Amerika’nın bilişsel psikologlarından oluşan gerçek bir rüya takımı olarak Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer ve Robert Bjork—öğrenme stilleri literatürünün bir meta-analizini yürüttüler. Bir meta-analizde, araştırmacılar araştırmanın alt yığınını dikkatlice incelemeli ve sonra da örnekleri tanımlamak, çatışmaları çözmek ve genel gerçekleri tesis etmek adına farklı çalışmalardan gelen sonuçları birleştirecek istatistiksel yöntemler kullanmalıdır.

Onların analizi, Kamu Yararında Psikolojik Bilim dergisinde rapor edilmiş ve üç genel ve kayda değer sonuca varmıştır. İlkin, herhangi bir belirli sınıfta, öğrenenler gerçekten birbirlerinden farklılık gösterirler. Örneğin, bazı öğrenenler kendi sınıf arkadaşlarından daha fazla kabiliyete, daha fazla ilgiye veya daha fazla arka plana sahip olabilir.

İkincisi, öğrenciler, bilgilerin kendilerine nasıl sunulmasını istediklerine ilişkin tercihlerini ifade ederler. Örneğin, bazı insanlar görsel olarak sunulan bilgileri tercih ettiklerini söylerken, başkaları ise işitsel bir sunumu tercih ettiklerini söyler.

Üçüncüsü, dikkatli bir literatür analizi sonrası, araştırmacılar bir eğitmenin bir öğrencinin tercih ettiği öğrenme stiliyle kaynaşması adına kendi öğretim stilini amaca uygun hale getirdiğinde insanların aslında daha iyi öğrendiğini gösteren hiçbir kanıt bulmamışlardır. Bunu tekrar edelim: Araştırmacılar bir eğitmenin bir öğrencinin tercih ettiği öğrenme stiliyle kaynaşması adına kendi öğretim stilini amaca uygun hale getirdiğinde insanların aslında daha iyi öğrendiğini gösteren hiçbir kanıt bulmamışlardır. Pashler ve meslektaşları; öğrenme stillerini kabullenen muazzam bir ticari literatür mevcut olmasına rağmen, birkaç çalışmanın geçerli araştırma tekniklerini kullanmış olduğu sonucuna varmışlardır. Dahası, geçerli bir bilimsel test yürüten birkaç deneyin “popüler uyumlaştırma hipoteziyle açıkça çelişen” sonuçlar bulduğuna dikkat çekerler.

Pashler ve diğerleri kabul ederler ki gelecekteki bir deney öğrenme stilleri metodolojisinin değerini ispatlayabilir. Ama mevcut literatürün 30 yılına dayalı olarak, “Öğrenme stilleri değerlendirmesini genel eğitim uygulamalarının içine dâhil etmeyi haklı göstermek adına hiçbir yeterli kanıta dayanağı mevcut değildir”. Bu bulguya dayanılarak, kurumlara “sınırlı eğitim kaynaklarını öğrenme stillerinden uzağa ve kanıtlanmış bir öğrenmeyi artırma yeteneğine yönlendirmeyi” önerirler. Umacağınız gibi, bu bulgular öğrenme stilleri endüstrisi için istenmeyen haberler olmuştur.

Öğrenilecek dersler

Belirli öğrenme stilleri için uyumlaştırıcı eğitimin bizim eğitim program


Bizden Haberdar Olun!

Ürün ve hizmetlerinden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.

E-posta adresiniz başarıyla kaydedildi!

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Müselles Sk. Onur İş Merkezi No:1/1 K:6 Şişli-İstanbul (212) 267 53 73 info@anzera.com.tr