Senaryo Tabanlı Öğrenmenin Faydaları

Senaryolar etkili bir öğrenme için neden önemlidir? Çünkü senaryolar gerçekçi bağlam ve duygusal angajman boşluğunu doldururlar. Senaryolar, kullanıcı motivasyonunu arttırıp ve uzmanlığı hızlandırabilirler. Senaryolu öğrenmenin faydaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Kullanıcılar senaryo ile öğrenmenin daha gerçekçi olduğunu hisseder.

2. Öğrenme ortamı önceden hazırlanmıştır.

3. Öğrenme ders verici nitelik yerine çıkarımlara dayanarak gelişir.

4. Öğrenme yönergeleri yol gösterir.

5. Senaryo dersleri öğretim kaynaklarını da içerir.

6. Senaryonun amacı çalışma ortamı uzmanlığını hızlandırmaktır.

 

Senaryo Tabanlı öğretim modelleri uzmanlığa ulaşmayı hızlandıracağından dolayı aslında yatırım olarak bakılabilirler. Örneğin; otomotiv teknisyenleri yaklaşık 100 iş yaptıktan sonra herhangi bir sorun yaşamadıkları bir başarı seviyesine gelebilirler. İşbaşı eğitimleri 200 saatten fazla, öğretici bazlı eğitimler 100 saat civarı, alternatiflerine kıyasla senaryo tabanlı eğitimler ise 33-66 saat arası öğretme işlemini tamamlayabiliyorlar.

Son olarak, birçok kullanıcı senaryo tabanlı e-öğrenme modellerini geleneksel yöntemlere göre daha motive edici buluyorlar. Senaryo tabanlı öğrenme çözüme ulaşmak için bir iş ile alakalı problemi öğrenme ile etkileşimli hale getirebilir.

Muhakkak ki öğrenmeye giden doğrusal bir yol yok, bu durumlar genellikle karmaşık. Genellikle kullanıcılar yaptıkları hatalardan çıkardıkları dersler sayesinde öğrenirler, bu sayede bir dahaki sefer o hatayı yapmayıp kalıcı bir öğrenmeyi gerçekleştirmiş olurlar. Bir daha ki sefer senaryo ve ortam farklı olsa dahi öğrenme kalıcı olduğu için sorun yaşamazlar.

Birkaç alıştırma tamamladıktan sonra, kullanıcılar kendi öğrenme kalıplarını inşa ederler ve bu öğrenme kalıplarını farklı senaryolara dahi kolayca entegre edebilirler. Kullanıcıların inşa ettikleri bu kalıplar öğrenme sırasında onlara ipuçları sağlar ve bunları takip ederek zihinlerinde senaryo ile öğrenmeyi bir yardımcı olarak algılarlar. Senaryo tabanlı sınavlarda “Bu adımdan sonra ne yapardın?” sorusu eğitim programının içine hızlı ve eğlenceli bir yineleme oluşturur, bu durumda kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya bilgi transferinde yardımcı olur.

Senaryo tabanlı öğrenme modeli karmaşık durumlarda karar verme ve eleştirel düşünme gerektiren işlerde genellikle en iyi şekilde çalışır. Kullanıcılar için rutin görevlerden oluşan veya daha az eleştirel düşünme ve karar vermeye dayalı eğitimlerde diğer modeller veya yöntemler değerlendirilebilir.

Kontrol listesi: Senaryo Tabanlı Öğrenme doğru seçim midir?

- Sonuçlara ulaşmak problem çözme becerilerine veya yeteneklere mi bağlıdır?

- Gerçek dünyadan deneyimler verebilmek zor veya güvenli değil mi?

- Kullanıcılar zaten hali hazırda karar verme konusunda bilgi sahibi midirler?

- Senaryo Tabanlı yaklaşımı tasarım, geliştirme ve test açısından iyice ele alabilmek için yeterli zaman ve kaynaklara sahip misiniz?

- Senaryo Tabanlı öğrenme ile gelişimi uzun süre destekleyecek ve onayacak yeterli içerik ve beceriler var mı?

 

Öğrenme için aşağıdaki bilişsel süreçlerde senaryo ve hikâyeler yardımcı olmada etkili araçlardır:

i) somutlaştırmak, ii) özümseme ve iii) yapılaştırma.

 

 

 

 

Kaynak:               christytucker.wordpress.com


Bizden Haberdar Olun!

Ürün ve hizmetlerinden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.

E-posta adresiniz başarıyla kaydedildi!

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Müselles Sk. Onur İş Merkezi No:1/1 K:6 Şişli-İstanbul (212) 267 53 73 info@anzera.com.tr