E-Öğrenmede Kişisel Öğrenme Yolları

E-Öğrenmede Kişisel Öğrenme Yolları

Kişisel öğrenme yolları, kişi tarafından seçilmiş olup bireyin kendi e-Öğrenme deneyimi üzerinde kontrol sağlamaktadır. Böylelikle öğrenen, gerçek dünyada ona yardımcı olacak bilgi ve becerileri etkili bir şekilde kazanmış ve muhafaza etmiş olur. Bu kişisel deneyim, zamanla her katılımcıya özel tasarlanmış hale gelerek, öğrenenin ilgisini tutmak ve e-Öğrenme sürecinin "eğlenceli" yönünü artırmak için yardımcı bir rol üstlenir.

Kişisel öğrenme yolları her öğrenen bireyin kişisel tercihi olmakla birlikte, öğrenene özgü amaçlar ve hedeflerler üzerinde duran öğrenen merkezli bir e-Öğrenme yöntemidir. Ayrıca öğrenen bireyin seçmiş olduğu öğrenme yolu, e-Öğrenme deneyim sürecinde katılacağı aktivite ve egzersizleri de kendisinin seçmesi anlamına gelmektedir. Her e-Öğrenme faaliyeti kullanıcıya, üzerinde çalıştığı konuyu daha iyi anlama olanağı sunar. Böylelikle e-Öğrenme uzmanları bireyin öğrenme tarzını ve ihtiyaçlarını tespit etme fırsatı elde etmiş olurlar.

Peki, ‘Kişisel Öğrenme Yolları’ Nedir ve Neden Bu Kadar Önemlidir?

Öğrenilen konu her ne olursa olsun - satranç, kalp masajı (CPR), manyetik bir vinci güvenli kullanma, yeni bir iş, stajyerlik, tıp fakültesinde ilk yıl öğrencisi olmak - en iyi sonuçları elde etmek için daima kişisel bir çaba gerekmektedir. Fakat online yöntemlerle öğrenenler için gerekli olan amaç ve hedefleri karşılamak, bu öğrenenlerin bireysel kişilik ve geçmişlerini göz önünde bulundurma noktasında zorlu bir görev olabilir. Eğitim programlarınıza, kişisel öğrenme yollarının nasıl entegre edileceği konusuna yardımcı olacak olan, aşağıda altı adet ipucu ve strateji bulunmaktadır.

Her Şeyin Anahtarı Yetkilendirme.

Kişisel öğrenme yollarının bir öğrenen veya bir çalışan için gerçekten başarılı olması, online yöntemlerle öğrenen bireyin e-Öğrenme sürecinde kendi kontrolünü hissetmesi ile gerçekleşecektir. Bunu başarmanın yolu ise, öğrenenin bir sonraki tamamlayacağı e-Öğrenme etkinliğini seçmesine izin vermekle ve nasıl bir e-Öğrenme içeriği alacağına karar vermesiyle olacaktır.  Hatta hangi e-Öğrenme değerlendirmesine tabi tutulacağını seçmesine izin vermek de etkili bir yöntemdir. Örneğin, onlara bilgilerini test etme imkânını online senaryolar, çoktan seçmeli sınavlar veya online kompozisyon değerlendirmeleri yollarıyla sunabilirsiniz. Öğrenme sürecinde kilit nokta öğrenen bireylere neyi nasıl öğreneceklerini doğrudan anlatmaktansa onlara kendi öğrenme süreçlerinde söz sahibi olduklarını hissettirmektir. Bu psikolojik olarak da güçlendirici bir yöntemdir. Böylelikle öğrenenlerin ilgisi daha fazla öğrenme odaklı olacaktır.

Öğrenenler için periyodik dönüm noktaları oluşturun.

Periyodik dönüm noktaları öğrenene, kendi öğrenim sürecini yol boyunca denetleme fırsatını vermektedir. Ayrıca kendisinin doğru ve uygun yolda olduğundan emin olmasını sağlar. Bu yöntemler başarıyla ilerlendiği mesajını içermektedir. Uygulama noktasında öğrenen bireylerin doğru yolda ve güncel kalmaları için, takip edebilecekleri haftalık kontrol listeleri yapmak iyi bir strateji olacaktır. Eğer öğrenci kitlenize daha fazla kontrol vermek istiyorsanız, onlara zorunlu online ödevler, egzersizler, değerlendirmeler ve isteğe bağlı alıştırmalar içeren bir liste oluşturun. Ayrıca öğrenen kitlenizi organize bir halde tutmak için online proje yönetim platformları kullanabilirsiniz. Buna ek olarak kontrol listelerinin göz ardı edilmemesi ve gözden kaçırılmaması için listeleri e-Öğrenme dersinin ana sayfasına koyabilirsiniz.

Anında Yapıcı Geribildirim Sunmak.

Kişisel öğrenme yolları bireysel ve özgün olmasına rağmen, öğrenenler yine de bazı yönerge ve geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar. Kullanıcı bir görevi tamamladığında en kısa sürede verilecek olan doğrulama geri bildirimi, onun yanlış cevapları ezberlemesini ve istenmeyen öğrenme davranışlarını kazanmasını önleyecektir. Buradaki kilit nokta, kullanıcıya hatalarından öğrenmeye izin verirken, onlara gerekli olan yapıcı eleştiriler de yapmaktır. Benzer şekilde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kişisel desteği sağlamak için onlardan geribildirimler istemek, e-Öğrenme stratejinizi iyileştirmenizde önemli bir rol oynar.

Farklı Ve Çeşitli Öğrenme Stilleri Sunmak.

Online öğrenenler farklı farklı kişisel tercihlere ve öğrenme stillerine sahiptirler. Bu da e-Öğrenme dersine entegre edilecek olan çeşitli sayılarda online etkinlik ve egzersizlerin önemini göstermektedir. Böylelikle öğrenen kitleniz kendi için en uygun ve eğlenceli öğrenme stilini seçecek ve zevk ile takip edecektir. İşitsel öğrenenler sanal konferanslar dinleyebiliyorken, görsel öğrenenler zengin görüntü içerikleri izleyebilmektedir. Bir ders süresince kendi öğrenme yöntemini tercih edenler, metin tabanlı öğrenme modülleri seçebilmektedir. Çeşitlilik her öğrenene dersten olabildiğince faydalanma ve kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenme yolları oluşturma fırsatlarını sunmaktadır. E-Öğrenme için genellikle zor olan bu durum, dijital malzemeler ile uyum sağlaması sayesinde her zamankinden kolay olmaktadır.

Genel öğrenme hedefleri düşünün.

Kişisel öğrenme yolları oluştururken bile dersin hedef ve amaçları e-Öğrenme deneyiminin bütünsel bir parçası olmalıdır. Başarılı bir kişisel öğrenme yolu oluşturmanın anahtarı, e-Öğrenme dersi için her öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam geliştirmektir. Ayrıca kullanıcılar bireysel hedef ve amaçlarının yanı sıra e-Öğrenme deneyim sürecinde onlara gerekli olabilecek olan farklı stratejiler de geliştirebilmelidirler.

Daima Online Öz Değerlendirmenin Önemine Vurgu Yapın.

E-Öğrenme sürecinde öğrenenin bilgi ve becerisini test etmede zorunlu değerlendirmelere ek olarak kendi öz-değerlendirmesini yapması da oldukça önemlidir. Kendi anlama ve öğrenmelerini test etme sürecine onları da dahil etmek için öğrenene bir- iki sınav veya simülasyon olanağının sağlanması gerekir. Ayrıca öz değerlendirme listesi ve cevap kâğıdı bulundurmak öğrenenlere yanlışlarını düzeltmek ve doğru bilgiye ulaşmak için iyi bir fırsat olacaktır. Ve unutulmaması gereken bir şey var ki, sizin onlara orada yardım ve destek için bulunduğunuzun farkına vardırmalısınız.

Kişisel Öğrenme Yolları Eğitmenler ve Geliştiriciler için Online Eğitim Programları Geliştirmeye Yardım Eder.

Öğrenenlere kendi öğrenme yollarını benimsetmek, e-Öğrenme dersini anlamlı ve - özellikle e-Öğrenme programında kullanıcıların seçimlerini takip ederken, güçlü kılacak olan temel bir unsurdur. Öğrenenlerin demografik bilgisine ve konuya bağlı olarak belirli bir türdeki materyal ve testler diğerlerinden daha iyi sonuçlar verebilir. Eğitimsel bilgi aktarımında her öğrenen için yapmış olduğu seçim en etkili metodu anlamasına yardımcı olacaktır. Kendini sürekli geliştiren bir öğrenme programı, kendi yakıtını aylayan ve lastiğini değiştiren bir otomobile benzetilebilir.

Kaynak: Designing Digitally

 


Bizden Haberdar Olun!

Ürün ve hizmetlerinden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.

E-posta adresiniz başarıyla kaydedildi!

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Müselles Sk. Onur İş Merkezi No:1/1 K:6 Şişli-İstanbul (212) 267 53 73 info@anzera.com.tr